For at forblive konkurrencedygtige, er virksomheder i dag nød til at drive maksimal innovation i alle afdelinger af firmaet.

Som et resultat heraf, vinder agil udvikling, og især Agile Scrum metoden hurtigt frem. Rigtigt mange virksomheder i Danmark har i dag valgt at transformere til udelukkende at benytte de agile metoder.

Transformationen er med god grund, for erfaringer fra hele verden viser resultater, man ikke med god samvittighed kan ignorere:

  1. Produktivitet op 14-95%
  2. Medarbejdertilfredshed op 20-40%
  3. Time to market ned 18-20%
  4. Omkostninger ned 7-29%
  5. Forbedret produktkvalitet og færre fejl

Så nu er det vigtige spørgsmål: Hvad betyder ”agil udvikling”, og hvad får man ud af det – ud over en masse smarte ord?

Hvad er agil udvikling

Forestil dig at du har en virksomhed som i dag sælger varer via en fysisk forretning. Du vil gerne udvide din virksomhed så den tilbyder salg online.

Men hvad nu hvis du intet kendskab har til hjemmesider?

  • Hvad vil kunderne have først?
  • Hvad giver mest værdi?
  • Hvordan skal slutproduktet se ud når det er færdigt?

Du VED bare at du hurtigst muligt vil have en brugervenlig hjemmeside i luften, men har ingen idé om hvad kunderne vil efterspørge.

Agile Scrum er et ”udviklings mindset” som fokuserer på at levere værdi til slutbrugerne hurtigst muligt. Der igennem også minimere risiko, ved kontinuerligt at dele det udviklede med kunden. Herved sikres at man er på rette vej, og med kunden besluttes næste skridt, og evt. justere retningen.

Dermed er det fra begyndelsen ikke vigtigt at have en komplet beskrivelse af projektet, eller vide præcis hvor man ønsker at ende – Noget der i dag gættes lystigt på i virksomheder verden over.
Med Agile Scrum skal der blot være taget en beslutning om første skridt, og herefter arbejdes der videre ud fra aktuelle produkterfaringer.

Sådan foregår den agile udvikling

Når man starter et projekt skal man bruge en Product Owner (PO), som arbejder med et team af udviklere, der gennem Agile Scrum metoderne bygger hjemmesiden. Ofte agerer Product Owner kunden, og varetager dennes interesser i det daglige.

Agile Scrum leverer størst mulig værdi til slutbrugeren på kortest muligt tid, ved at arbejde i iterationer kaldet ”sprints”. Hvert sprint er typisk 2 uger langt, og inkluderer produkt-definition og design, udvikling samt test. Når sprintet afsluttes, har man derfor en produktdel færdigudviklet og potentielt klar til produktionssætning.

I ovenstående virksomhed, er denne produktdel f.eks selve hjemmesiden, inklusiv den funktionalitet som ved sprintets start blev prioriteret som det vigtigste. De følgende sprint fungerer på samme måde, og tilfører med ugers mellemrum hjemmesiden mere og mere værdi. Konstant prioriteret, så det til enhver tid er det vigtigste der laves næste gang.

For at sikre at det vigtigste altid kommer først, arbejder Product Owner med en liste kaldet Product Backlog – En kontinuerligt vedligeholdt liste, med alle ønskede tilføjelser til produktet.
Denne prioriteres af Product Owner ud fra forretningsværdi, i samarbejde med alle interessenter samt teamet som kan give teknisk input til prioriteringen.

Toppen af Product Backlog indeholder et antal ”User Stories”, som hver er en bid af en opgave, beskrevet så den tager udgangspunkt i brugeren – og ikke teknikken.

Når et “sprint” i den agile udvikling går i gang

Inden sprintstart, samles team og Product Owner til en Sprint Planning, hvor en Scrum Master (SM) nu deltager – Dennes rolle meget kort er, at sikre Teamet har ro til at arbejde, og at de agile processer følges.

Sprint Planningen starter med at Product Owner deler sit sprint mål med teamet, og herefter udvælges og diskuteres de user stories der skal inkluderes i sprintet, for at nå målet.
Teamet bruger Product Owneren til at spørge yderligere ind til opgaverne og estimere dem, så de har overblik over hvornår sprintet er ”fyldt”. De udvalgte opgaver flyttes derpå til en Sprint Backlog, som er teamets arbejdsplan for næste sprint – og sprintet sættes i gang.

Det daglige scrum møde

Hver dag samles Scrum teamet (Product Owner, Scrum Master og Team) til et Daily Standup – Et kort møde hvor hver person i teamet besvarer 3 spørgsmål – Hvad lavede jeg i går. Hvad skal jeg lave i dag. Hvad forhindrer mig i at arbejde effektivt. Undervejs opdaterer Scrum Masteren et Sprint BurnDown chart – en X/Y-akse med tid og opgaver – som viser om teamet er ”on track”.

Når sprintet er afsluttet, samles Scrum Teamet til et Sprint Review. Her viser Teamet Product Owneren hvad de har lavet, og løsningen diskuteres – Product Owner beslutter herefter om resultatet skal sendes live.

I vores eksempel betyder dette, at første version af hjemmesiden kan sendes live, og kunderne kan begynde at købe varer online. Product Owner vil gerne høre hvordan den modtages, og snakker derfor med kunderne for at indhente de erfaringer de har fået af den nye hjemmeside. Disse informationer bruger han til at oprette og prioritere opgaver i sin Product Backlog – Dermed vil udviklingen fremadrettet ikke være baseret på kvalificerede gæt, men på virkelige brugeres tilbagemeldinger.

Når et “sprint” er afsluttet

Når sprintet er lukket, holder Teamet og Scrum Master et Sprint Retrospektive. Dette har til formål at lade teamet evaluere sidste sprint – herunder identificere og beslutte løsninger på ting der kan forbedres. På denne måde forbedres processen kontinuerligt, og teamet vokser ofte voldsomt med denne frihed til at forsøge og teste nye tiltag.

Herefter gentages processen – Sprints afvikles, indtil Product Owner mener produktet er tilstrækkeligt udbygget – Eller til noget andet i pipeline giver mere værdi at arbejde på.

Resultatet af agil udvikling

Metoden giver i det tænkte eksempel følgende væsentlige fordele:

1. Time to market

Første version af produktet kommer hurtigt på markedet, og giver værdifulde erfaringer.

2. Undgå unødvendig udvikling

Der planlægges ikke 2-6-12 måneder frem på gæt, men kun få uger baseret på erfaringer.

3. Forbedret omsætning

Da man kontinuerligt fokuserer på slutbrugerens behov og ønsker!

Vi har mere om agil udvikling til dig

Denne artikel er en del af en artikelserie om agil udvikling, som vi udgiver løbende. Næste artikel i serien udkommer på mandag den 14. marts 2016.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg vores facebook side for at få næste artikel leveret direkte til dig.