By using our website, you agree to the use of our cookies.
By using our website, you agree to the use of our cookies.
+45 70 230 248 [email protected] Slotmarken 18, DK-2970 Hørsholm, Danmark 09:00 - 17:00 CEST

Få kontroll över alla personuppgifter med GDPR Logger for IBM Notes

Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (efter engelskans General Data Protection Regulation) i kraft. Den innehåller många nya regler för hur företag, organisationer och myndigheter i framtiden ska hantera personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller för alla företag som hanterar EU-medborgares personuppgifter. Den gäller också för företag utanför EU som erbjuder varor eller tjänster till EU:s medborgare.

Få kontroll över företagets hantering av personuppgifter

Som företag måste ni ha koll på vem i organisationen som har tillgång till personuppgifter. Ni ska också kunna dokumentera och rapportera om de personuppgifter som används.

Och det gäller inte bara personnummer. Med personuppgifter avses nu också genetisk, psykologisk, kulturell, ekonomisk och social information. Det kan också vara känslig personlig information om t.ex. politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar och sexuell läggning.

Brott mot de nya riktlinjerna i dataskyddsförordningen kan få allvarliga konsekvenser. Det kan utfärdas böter på upp till 20 miljoner euro, som kan utfärdas för brott tillbaka i tid till den 25 maj 2018.

Installera GDPR Logger for IBM Notes och följ lagen samma dag

Gravgaard & Partners är först ut på den danska marknaden med en komplett lösning för Lotus Notes, som kallas GDPR Logger.

“Det är en central standardkomponent som kan registrera alla handlingar, det vill säga när en användare läser, skriver, uppdaterar, söker eller tar bort data. GDPR Logger for IBM Notes har varit i bruk sedan 2013 bland privata företag och myndigheter”, säger Christian Gravgaard, vd på Gravgaard & Co.

Med GDPR Logger for IBM Notes går det att logga personalens användning av personuppgifter centralt i företagets Notes-plattform. Det innebär att ni slipper organisera alla företagets Notes-program.

Det är enkelt och tar bara en timme att installera GDPR Logger i er nuvarande Notes-plattform. När servern startas om, aktiveras registreringen av alla personuppgifter på företaget. Därefter kan betrodda medarbetare få tillgång till och söka alla registrerade uppgifter.

GDPR Logger för IBM Notes kan:

  • registrera och logga alla gånger någon läser, skriver, uppdaterar och tar bort uppgifter
  • registrera och logga alla fritextsökningar och resultat
  • registrera och logga misslyckade inloggningar
  • registrera vem som gör vad och när
  • registrere når der en databases adgangskontrol ændres
  • logga all information i ett universellt format
  • söka och rapportera all loggad information i alla servrar

Som företag har ni också möjlighet att själva styra vilka personuppgifter ni vill logga centralt. Det innebär att ni ange exakt vilka Notes-databaser ni vill logga in i och vilka data ni vill hålla koll på.

Läs mer om GDPR Logger for IBM Notes i den fullständiga specifikationen

This post is also available in: daDanska enEngelska